Algemene voorwaarden

 1. Aanmelden: Om een cursus te volgen, vul je het digitale aanmeldingsformulier in bij 'aanmelden' of het schriftelijke aanmeldingsformulier dat jij of jouw kind mee naar huis heeft gekregen Van je aanmelding krijg je een ontvangstbevestiging. Aanmelden kan het hele cursusjaar, je betaalt dan het resterende aantal lessen. Na aanmelding ben je verplicht tot betaling van het cursusgeld. Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Je inschrijving loopt automatisch door in het volgende seizoen. Opnieuw aanmelden is niet meer nodig. Wijzigen je gegevens of wil je er een les bij doen of veranderen van les?  Stuur dan een mailtje naar info@danspodiumpasdedeux.nl.

 2. Cursus voorwaarden: Cursussen starten indien een minimum aantal deelnemers zich heeft aangemeld. Aangemelde cursisten krijgen bericht wanneer een cursus van start gaat en wanneer er wijzigingen zijn in het aanbod, bijv. wanneer cursussen worden samengevoegd.

 3. Proeflessen: Het is altijd mogelijk om één gratis proefles te volgen, vul hiervoor het contactformulier in bij 'contact' zodat we de samen juiste les kunnen bepalen.

 4. Opzeggen: Tussentijdse opzegging van de lessen in het cursusjaar is niet mogelijk. Is er een gegronde reden om de lessen niet te blijven volgen, dan kan na onderling overleg naar een oplossing worden gezocht of eventueel schriftelijk worden ontbonden. Opzegtermijn is 1 maand. Zonder schriftelijke opzegging loopt het lidmaatschap door in het volgende cursusjaar. Bij opzegging ontvangt u van ons een bevestiging.

 5. Uitval van lessen: Bij ziekte van de docent word u op de hoogte gesteld. Is de docent twee weken of langer achtereenvolgend ziek, dan wordt voor vervanging gezorgd of wordt in goed overleg de les op een andere dag/tijd ingehaald.

 6. Afmelden van de les: Mocht je of jouw kind verhinderd zijn, dan verzoeken wij je vriendelijk dit van te voren te melden via het contactformulier bij 'contact' op de website www.danspodiumpasdedeux.nl. Je kunt ook een mailtje of appje sturen.

 7. Betalingsverplichting: Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld. Als het lesgeld niet of niet tijdig is betaald, worden € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien na herhaaldelijke herinneringen nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige. Een factuur moet geheel betaald zijn voor de start van een nieuw seizoen. Zolang er een bedrag open staat, mag de desbetreffende leerling niet de les in.

 8. Zoetermeerpas: Heb je een Zoetermeer Pas? Dan kun je betalen met voordeelcheque 3 (t.w.v. € 60,-), cheque 4 (t.w.v. € 60,-), cheque 5 (t.w.v. € 46,-) en de jongerencheque (t.w.v. € 50,-). De voordeelcheque(s) van 2018 en/of 2019 moet je samen met een kopie van de pas vóór aanvang van de cursus bij Nicole of bij je docent inleveren of opsturen (zie adres onderaan elke pagina). Dit moet uiterlijk 1 december van het desbetreffende jaar bij ons binnen zijn. Je mag meerdere cheques voor één cursus inleveren. Als de kosten van de cursus lager zijn dan de waarde van de cheque(s) dan vervalt het resterende bedrag. De Zoetermeer Pas en de Sport- en Cultuurcheque kunnen tegelijk gebruikt worden. Met de Sport- en Cultuurcheques ter waarde van €100,- (verdeeld in 2 x €50, -) kun je cursussen betalen die uit minimaal 6 lessen bestaan, mits de naam op de Sport- en Cultuurcheque dezelfde is als die van de leerling. De cheque(s) moet je samen met een kopie van je ID vóór aanvang van de cursus bij ons inleveren, uiterlijk 1 december van het desbetreffende jaar. Beide cheques kun je ook voor één cursus inleveren. Als de kosten van de cursus lager zijn dan de waarde van de cheque(s) dan vervalt het resterende bedrag. De Sport- en Cultuurcheque en de Zoetermeer Pas kunnen tegelijk gebruikt worden.

 9. Privacywet:
  Zie onze privacyverklaring.

 10. Aansprakelijkheid: Danspodium 'Pas de Deux' kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, ongevallen of diefstal van eigendommen.

 11. Beeldmateriaal: Foto’s en/of filmopnamen van groepen en/of individuen gemaakt tijdens lessen en uitvoeringen, kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden, social media en de website. Zonder tegenbericht gaan wij er van uit dat je hiermee instemt.